Stakeholder Portal Harju

Materjali

 

Esitlusi

Northern Estonia – Case study region description

Avalike hüviste  pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega – Probleemkoha majandusliku hindamise meetodi esmane valik – Koosolek 15.09.2016

Avalike hüviste  pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega – Juhtimisstrateegia hindamise ettevalmistamine – Koosolek 27.04.2017

Avalike hüviste  pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega – Juhtimisstrateegia tõhususe ja tulemuslikkuse mudeli abil hindamise ettevalmistamine – Koosolek 26.05.2017

Avalike hüviste  pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega – Sisendandmed  mudelisse – Koosolek 14.11.2017

Avalike hüviste  pakkumise vähenemine seoses intensiivse metsamajandamisega – Juhtimisstrateegia rakendatavuse hindamine – Koosolek 21.02.2018

Avalike hüvede kättesaadavuse võimaldamine EL põllu- ja metsamajanduse poolt- Esitlus metsaühistute ja RMK metsaülemate seminaril – Koosolek 23.05.2018

Dokumendid

Providing Smart Delivery of Public Goods by EU Agriculture and Forestry – Management mechanism on example of Harju County (english) –report 2017

One page summary of first regional PROVIDE workshops – summary 3.03.2016