Materiály:

Workshop 3: případová studie CZ2 Rekreační funkce lesa a krajiny: Geopark Ralsko – presentation 1
presentation 2

Užitečné odkazy

Odkaz na stránku projektu.