Materiály:

 

Prezentace

Workshop 3: Případová studie CZ1 Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny – Část 1, Část 2

Workshop expertů: Případová studie CZ1 Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny – Část 1, Část 2

Workshop aktérů: Případová studie CZ1 Retenční schopnost krajiny v kontextu klimatické změny – Část 1, Část 2

 

Další propagační materiály:

Zpráva z národního workshopu k veřejným statkům v zemědělství a lesnictví – Sestavy

Chytré poskytování veřejných statků zemědělstvím a lesnictvím v EU Projekt rámcového programu EU Horizont 2020 (2015-2018) – Leták

Užitečné odkazy

Odkaz na stránku projektu.